• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

ריכוז ממצאים בנושא ביקורת שמאויות מקרקעין