• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מידע מקצועי

  • הצג הכל
  • COVID-19
  • חשבונאות
  • מיסים

המוסד לביטוח לאומי – דיווח מקוון פרטני חודשי

הביטוח הלאומי פרסם הוראות בשלב זה למי שמעסיקים מעל 180 עובדים או משלמים פנסיה מוקדמת וזאת, בעקבות תיקון בסעיף 355 …

← קראו עוד

רשות ניירות ערך – דוח מחלקת ביקורת והערכה בנושא הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים

מחלקת ביקורת והערכה בשיתוף עם מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך )”סגל הרשות”( ערכה בשנה האחרונה ביקורת רוחב בנושא הוועדה לבחינת …

← קראו עוד

הוראות ביצוע מס הכנסה בנושא סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין

לידיעתכם, רשות המסים פרסמה הוראות ביצוע מס הכנסה חדשות: הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 9/2021 בנושא: תחליף אישור לפי סעיף …

← קראו עוד

אמנת המס בין ישראל לבין איחוד האמירויות הערביות

ביום 31 במאי, 2021 שרי האוצר של ישראל ואיחוד האמירויות הערביות חתמו על אמנת מס הכוללת, בין השאר, סעיפים הנוגעים …

← קראו עוד

תמיכות ומענקים הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה

הרינו להביא לידיעתכם כי נפתחו מספר מסלולים לקבלת תמיכות ומענקים ממשרד הכלכלהוהתעשייה כמפורט להלן: למידע נוסף והגשת הבקשות –קבלת סיוע …

← קראו עוד

מועדי דיווח ותשלום בגין מוסדות לחודש אפריל 2021 – עדכון נוסף

בהמשך לחוזרים שפרסמנו בשבוע שעבר, להלן עדכון נוסף במועדי הדיווח והתשלום לחודשאפריל 2021 בעקבות המצב הבטחוני המתמשך . מע”מ – …

← קראו עוד

מועדי דיווח ותשלום בגין מוסדות לחודש אפריל 2021 – עדכון

בהמשך לחוזר משרדנו שהופץ אתמול, להלן עדכון נוסף במועדי הדיווח והתשלום לחודש אפריל2021 בעקבות המצב הבטחוני . מע”מ – 24/05/2021מס …

← קראו עוד

מועדי דיווח שוטפים מוסדות אפריל – 2021

בעקבות המצב הבטחוני, רשות המסים החליטה על הארכת מועדי הדיווח לחודש אפריל 2021 – מע”מ – 21/05/2021 מע”מ מקוון – …

← קראו עוד

המלצות רשות ניירות אודות גילוי בנוגע לאחריות תאגידית וסיכוני ESG

סגל הרשות גיבש את המלצותיו לתאגידים המדווחים, ביחס לגילוי בתחום האחריות התאגידית ו ניהול סיכוני ESGלהלן ההמלצות כפי שפרסמה לאחרונה …

← קראו עוד

דוח שנתי בניכויים (126/856) לשנת המס 2020

לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה, על המעסיק/המנכה להגיש דוח שנתי על ניכויים ממשכורתושכר עבודה (דוח 126) ועל ניכויים מתשלומים …

← קראו עוד

נטל ההוכחה במחירי העברה- סעיף 85 א (ג) לפקודת מס הכנסה

סעיף 85 א'(ג’) קובע כי נישום יהיה חייב להמציא לפקיד השומה, לפי דרישתו, את כל המסמכים והנתונים המצויים בידיו הנוגעים …

← קראו עוד

תזכורת לתשלום אגרת רשם לחברה או שותפות לשנת 2020

על פי החוק, חובה על כל חברה או שותפות רשומה לשלם אגרה שנתית, לעדכן את הרשםבשינויים המתבצעים בה ולהגיש דוח …

← קראו עוד

תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

כדי להקל על המעסיקים ולסייע להם כלכלית בתקופת משבר הקורונה, ביטוח לאומי ישלם דמי בידוד למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שלהם …

← קראו עוד

מענק נוסף במסגרת תכנית מבלימה לצמיחה

לאחרונה אשרה הממשלה את תכנית “מבלימה לצמיחה”. עקרי התכנית שאושרה:1. רף הזכאות המקל למענקי הסיוע לעסקים בדבר הוצאות קבועות כפי …

← קראו עוד

מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות תוכנית רשת ביטחון כלכלית

לאחרונה נפתחה האפשרות להגשת תביעה למענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות עבור החודשים נובמבר ודצמבר 2020 לעסקים שמחזורם נפגע בשל …

← קראו עוד