• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מידע מקצועי

  • הצג הכל
  • COVID-19
  • חשבונאות
  • מיסים

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס [חלק 2]

הרינו להביא לידיעתכם כי רשות המסים פרסמה הקלות נוספות בשל מלחמת “חרבות ברזל” להלן: עוסקים אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 …

← קראו עוד

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס חלק 1

בעקבות המצב הביטחוני עקב מלחמת “חרבות ברזל” החליט מנהל רשות המסים לבקשת שר האוצר, על מתן הקלות להלן: מועדי הגשת …

← קראו עוד

עדכון דמי הבראה

ביום 11 בספטמבר 2023 נחתם צו הרחבה הקובע כי מחיר יום הבראה במגזר הפרטי יעמוד החל מ-1.7.2023 על 418 ש”ח …

← קראו עוד

אישורים בגין ניכוי מס במקור מדמי שכירות

הרינו להביא לתשומת ליבכם כי רשות המיסים שינתה באופן חד צדדי את האישורים של פטור מניכוי מס במקור והסירה את …

← קראו עוד

הקצאת חשבוניות מס כתנאי לניכוי מס התשומות

הרינו להביא לידיעתכם כי בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ”ג-2023, במטרה לסכל …

← קראו עוד

תוכניות הסיוע לקליטת עובדות ועובדים של הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות העסקה ותמריצים. השנה מציעה הרשות מענקים …

← קראו עוד

טופס 161 החדש – עדכון

בהמשך לחוזר משרדנו מס’ 11/2023 שהופץ ביום 24 באפריל 2023, הרינו לעדכן כי מועד התחולה הוארך והדיווח באמצעות הטופס החדש …

← קראו עוד

מיסוי בשוק הדיור – שינויי חקיקה בחוק ההתייעלות הכלכלית

ביום 31 במאי 2023 פורסמו מספר תיקונים בנושא מיסוי שוק הדיור בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות …

← קראו עוד

טופס 161 חדש – הודעה על פרישה מעבודה

רשות המסים חידשה ועדכנה את נהלי הדיווח, הן של מעסיקים ביחס לכספי הפיצויים שהועמדו לרשות העובד בעת פרישה והן של …

← קראו עוד

קביעת שיעורי ריבית לפי סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2023

להלן שיעורי הריבית לפי סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה כפי שפורסמו ברשומות הודעת שר האוצר לשנת המס 2023: סעיף …

← קראו עוד

דיווח על בסיס מזומן לצרכי מס

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי בתחילת החודש ניתן פסק דין בביהמ”ש המחוזי על ידי כב’ השופטת ירדנה סרוסי בעניינה של …

← קראו עוד

הצהרה על היותו של הנישום חלק מקבוצה רב לאומית – טופס 1585

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי רשות המסים בישראל פרסמה לאחרונה את טופס 1585 הרצ”ב לחוזר משרדנו בדבר הצהרה על היותו …

← קראו עוד

פנסיה חובה לעצמאיים -תזכורת

אנו מבקשים להזכירכם כי החל משנת 2017 ובהתאם לפרק ב’ לחוק התייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב …

← קראו עוד

סכומים ועדכונים לחישוב המסים לשנת המס 2023

רשות המסים פרסמה את “לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה” הכולל סכומים מעודכנים הרלוונטיים לחישוב המסים בשנת המס …

← קראו עוד

תזכורת לתשלום אגרת רשם לחברה או שותפות לשנת 2023

על פי החוק, חובה על כל חברה או שותפות רשומה לשלם אגרה שנתית, לעדכן את הרשם בשינויים המתבצעים בה ולהגיש …

← קראו עוד