• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מידע מקצועי

  • הצג הכל
  • COVID-19
  • חשבונאות
  • מיסים

2022 רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס

רשות המסים פרסמה בשבוע שעבר את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2022 בהתאם לסעיף 131ה’ לפקודת מס הכנסה.   …

← קראו עוד

עדכון טופס 1385 – הצהרה על עסקה בין-לאומית

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי חל עדכון מהותי בטופס 1385 – הצהרה על עסקה בין-לאומית (המהווה נספח לדוח השנתי לצרכי …

← קראו עוד

קביעת מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2023

מצ”ב חוזר בדבר קביעת מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכוייםלשנת המס 2023

← קראו עוד

היערכות לקראת תום שנת המס 2022

מצ”ב חוזר היערכות לקראת תום שנת המס 2022

← קראו עוד

עדכוני מס

הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית/חברת בית אנו מבקשים להזכירכם כי במסגרת כללי המיסוי החדשים שהוחלו במסגרת חוק ההסדרים [חוק …

← קראו עוד

הלוואות לחברות קשורות – הוראות סעיף 3(ט1)

במסגרת תיקון 235 לפקודת מס הכנסה (חוק ההתייעלות הכלכלית התשע”ז-2016) שנכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2017 נוספו הוראות סעיף 3(ט1) …

← קראו עוד

פרסומי רשות ניירות ערך השפעות אינפלציה ועליית הריבית על הגילוי והדיווח הכספי

פרסומי רשות ניירות ערך – השפעות אינפלציה ועליית הריבית על הגילוי והדיווח הכספי רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה עמדת סגל …

← קראו עוד

רפורמת דרך שווה

רפורמת התעריפים בתחבורה הציבורית של משרד התחבורה (להלן: רפורמת “דרך שווה”) יוצאת לדרך ותיכנס לתוקף החל מ-1 באוגוסט 2022. בהתאם …

← קראו עוד

דיווח טופס 126 חצי שנתי לביטוח לאומי

אנו מבקשים לתזכר אתכם כי עפ”י חוק הביטוח לאומי נדרש מעסיק לדווח טופס 126 למוסד לביטוח לאומי עבור המחצית הראשונה …

← קראו עוד

דחיית מועדי דיווח ותשלום מעמ

רשות המסים החליטה לדחות את מועד הגשת הדוח התקופתי למע”מ ותשלום המס לתקופת הדיווח מאי – יוני 2022 (דיווח דו-חודשי) …

← קראו עוד

מענק סיוע לעסקים בעקבות זן אומיקרון

ביום 04 ביולי 2022 פורסם בספר החוקים חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף …

← קראו עוד

מחצית ראשונה של שנת מס 2022 – דיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים ותשלום מקדמה בגינו עד ליום 31 ביולי

במסגרת תיקון 147 לפקודה, שנכנס לתוקף החל מיום 1.1.2006 ואילך, נערכו שינויים בפקודת מס הכנסה ביחס לדיווח ותשלום מקדמות בגין …

← קראו עוד

פרסומי רשות ניירות ערך – דוח ממצאים בקשר עם הערכת שווי נדל”ן והערכת שווי פעילות

רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה דוח ריכוז ממצאים בקשר עם הערכות שווי נדל”ן והערכות שווי פעילות שביצע סגל הרשות בבדיקות …

← קראו עוד

אישור טיוטת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התשפ”ב 2022- הקלות לעניין פרסום דוחות סולו (דוח כספי נפרד) של תאגידים מדווחים

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את יוזמת רשות ניירות ערך ליצור מדרג רגולטורי לפרסום דוח סולו (דוח כספי נפרד), בהתאם …

← קראו עוד

דחיית מועדי דיווח ותשלום מעמ

← קראו עוד