• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מידע מקצועי

  • הצג הכל
  • COVID-19
  • חשבונאות
  • מיסים

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס [חלק 13]

מאז פרוץ מלחמת “חרבות ברזל” נקט בנק ישראל בצעדי מדיניות שמטרתם להקל על העסקים בישראל להתמודד עם ההשלכות הפיננסיות של …

← קראו עוד

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס [חלק 12]

המוסד לביטוח לאומי פרסם לאחרונה הקלות בהגשת תביעות מעסיקים וקבלת החזרים לתגמול מילואים עבור עובדים שגויסו עקב מלחמת “חרבות ברזל”. …

← קראו עוד

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס [חלק 11]

בהמשך למתווה הפיצויים בעד “נזק עקיף” לעסקים עקב מלחמת “חרבות ברזל” הרינו להפנות את תשומת לבכם למענק מסלול שכר. מעסיק …

← קראו עוד

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס [חלק 10]

בהמשך לחוזר משרדנו מס’ 28/2023 מיום 20 בנובמבר 2023 בעניין פתיחת המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצויים לעסקים עבור נזק עקיף …

← קראו עוד

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס [חלק 9]

הרינו להביא לידיעתכם כי רשות המסים פתחה את המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצויים לעסקים עבור נזק עקיף כתוצאה ממלחמת “חרבות …

← קראו עוד

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס [חלק 8]

לשימושכם רצ”ב ריכוז עדכונים ממוסדות המדינה עד לתאריך 16.11.2023 בנושאים שונים שהוציאה לשכת רואי החשבון בישראל. אנו נמצאים לרשותכם בכל …

← קראו עוד

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס [חלק 7]

לשימושכם רצ”ב ריכוז עדכונים ממוסדות המדינה עד לתאריך 9.11.2023 בנושאים שונים שהוציאה לשכת רואי החשבון בישראל.

← קראו עוד

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס [חלק 6]

בעקבות המצב הביטחוני עקב מלחמת “חרבות ברזל” החליט מנהל רשות המסים לבקשת שר האוצר, על מתן אורכה לכלל העוסקים והנישומים …

← קראו עוד

רשות ניירות ערך- דגשים לתאגידים המדווחים בדבר גילוי על השלכות מלחמת חרבות ברזל

הרינו להביא לידיעתכם כי פורסמו דגשים לתאגידים המדווחים בדבר גילוי על השלכות מלחמת חרבות ברזל. הדגשים מתייחסים הן לדיווחים מיידיים …

← קראו עוד

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס [חלק 5]

הרינו להביא לידיעתכם כי נפתחה האפשרות לקבלת הלוואות לעסקים בערבות מדינה במסגרת מלחמת “חרבות ברזל”. ראו פרטים ומידע נוסף בקישור …

← קראו עוד

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס [חלק 4]

הרינו להביא לידיעתכם כי בשבוע שעבר אישרה הממשלה את מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות …

← קראו עוד

הבהרה בעניין עדכון דמי הבראה

בהמשך לחוזר משרדנו מס’ 7/2023 מיום 8 באוקטובר 2023, בעניין עדכון דמי הבראה במגזר הפרטי אשר יעמוד החל מ-1.7.2023 על …

← קראו עוד

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס [חלק 3]

בהמשך לחוזר משרדנו מס’ 15/2023 מיום 2 באוגוסט 2023 בעניין הקצאת חשבוניות מס ע”י רשות המסים לציבור העוסקים כתנאי לניכוי …

← קראו עוד

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס [חלק 2]

הרינו להביא לידיעתכם כי רשות המסים פרסמה הקלות נוספות בשל מלחמת “חרבות ברזל” להלן: עוסקים אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 …

← קראו עוד

מלחמת “חרבות ברזל” – עדכוני מס חלק 1

בעקבות המצב הביטחוני עקב מלחמת “חרבות ברזל” החליט מנהל רשות המסים לבקשת שר האוצר, על מתן הקלות להלן: מועדי הגשת …

← קראו עוד