• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים