• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

עמדת סגל רשות לניירות ערך – היוון עלויות אשראי לדירות מגורים אשר ההכנסה בגין מכירתן מוכרת לאורך זמן