• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

נטל ההוכחה במחירי העברה- סעיף 85 א (ג) לפקודת מס הכנסה