• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

שירותים חשבונאים

לשותפי ועובדי המשרד ידע מעמיק בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) וכן בתקינה חשבונאית המקובלת בישראל (Israeli GAAP) ובתקינה האמריקאית (US GAAP).

 

אנו בעלי ידע שנצבר לאורך שנים של התעסקות יום יומית בנושאי חשבונאות ברמה הגבוהה ביותר זאת כפועל יוצא מתמהיל לקוחות המשרד שכולל מספר רב יחסית של חברות ציבוריות הכפופות לתקני הדיווח הבינלאומי  (IFRS) ולחברות פרטיות שבחרו להחיל תקינה זו.

 

תחום זה כולל בין היתר את הנושאים הבאים:

  • סיוע בהכנת תשקיפים וליווי צמוד של כל תהליכי הנפקת ניירות ערך לציבור
  • שירותי חשבות וסיוע בהכנת דוחות כספיים
  • בדיקות נאותות חשבונאיות
  • יעוץ בנושאים חשבונאיים
  • יעוץ חשבונאי בנושא התקינה הבינלאומית (IFRS)