• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

גיוס הון וחוב של לקוחות ביקורת

משרדנו הוא אחד המשרדים המובילים בארץ בכל הקשור למעורבות בתהליך גיוס הון וחוב בשוק ההון בישראל, ובכלל זה באמצעות הנפקות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 

המשרד צבר ניסיון נרחב בביקורת של דוחות כספיים הנכללים בתשקיפים העומדים בכללים קפדניים ביותר לרבות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) ותקנות ניירות ערך, תקינה אמריקאית (US GAAP), וכן ניסיון רב בעבודה מול הרשויות השונות, שירות זה ניתן ללקוחות מענפים שונים ומגוונים לרבות חברות נדל”ן, השקעה, תעשיה, חברות הזנק, שותפויות השקעה, חברות SPAC ועוד.