• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

ניירות ערך – 2024