• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

יום: 27 בפברואר 2022