• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

2022 רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס