• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

תשלום אגרת רשם החברות לשנת 2020