• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

תמיכות ומענקים הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה