• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

תזכורת לתשלום אגרת רשם לחברה או שותפות לשנת 2022