• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

תוכניות הסיוע לקליטת עובדות ועובדים של הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה