• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

שינוי בטפסי 867 לשנת המס 2021 – חברות