• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2021