• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

רשות ניירות ערך – דוח מחלקת ביקורת והערכה בנושא הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים