• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

קביעת שיעור ריבית לפי סעיף 3ט לפקודת מס הכנסה לשנת 2024