• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

קביעת שיעורי ריבית לפי סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה