• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

קביעת מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2023