• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

פרסומי רשות ניירות ערך – ממצאים בקשר עם הערכות שווי נדלן והערכות שווי פעילות