• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

פרסומי רשות ניירות ערך – הטיפול החשבונאי בנוגע למזומנים מוגבלים