• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

פרסומי רשות ניירות ערך – דוח ממצאים בקשר עם הערכת שווי נדל”ן והערכת שווי פעילות