• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

עמדת סגל חשבונאית 13-7 של רשות לניירות ערך – גילוי בדבר חשיפה להפסקת השימוש בריבית הליבור