• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2019