• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

עדכונים בעניין מודל חשבוניות ישראל