• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

עדכון מדרגות מס הרכישה ברכישת דירה נוספת (שאינה דירה יחידה)