• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

עדכון טופס 1385 – הצהרה על עסקה בין-לאומית