• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

סכומים ועדכונים לחישוב המסים לשנת המס 2024