• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

סגירת יתרות חובה עד ליום 31.12.2021 – תזכורת