• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה)