• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות תוכנית רשת ביטחון כלכלית