• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מיסוי בשוק הדיור – שינויי חקיקה בחוק ההתייעלות הכלכלית