• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מחצית ראשונה של שנת מס 2022 – דיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים ותשלום מקדמה בגינו עד ליום 31 ביולי