• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מועדי דיווח שוטפים מוסדות אפריל – 2021