• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מועדי דיווח ותשלום בגין מוסדות לחודש אפריל 2021 – עדכון