• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מודל חשבוניות ישראל עדכון מועד יישום