• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מודל חשבוניות ישראל הקצאת חשבוניות מס כתנאי לניכוי מס התשומות