• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מהלכים מרכזיים של רשות המסים להקלת ההתמודדות של עסקים עם ההשלכות הכלכליות של התפשטות נגיף הקורונה