• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

חוזר 4- תזכורת לתשלום אגרה שנתית לרשם החברות והשותפויות לשנת 2024