• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

הקצאת חשבוניות מס כתנאי לניכוי מס התשומות