• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

הצהרה על היותו של הנישום חלק מקבוצה רב לאומית – טופס 1585