• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

הערכות לקראת פרסום התנאים לקבלת מענק לעצמאים