• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

המלצות רשות ניירות אודות גילוי בנוגע לאחריות תאגידית וסיכוני ESG