• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

הלוואות לחברות קשורות – הוראות סעיף 3(ט1)