• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

הכנסה מדיבידנד בין חברתי שמקורו מרווחי שערוך