• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

היערכות לקראת תום שנת המס 2023