• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

החלטת מיסוי מקלה בנוגע לניכוי מס תשומות על בסיס חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית